HVB

Akut och motivationsavdelning

Akut och motivationsavdelningen riktar sig mot pojkar och flickor mellan 14 och 19 år. Vi tar emot förfrågningar och placeringar dygnet runt. Vårt mål är att skapa ett lugn för den unge på avdelningen vilket vi gör genom att erbjuda en tillgänglig personal som finns till hands för att stötta och göra deras placering begriplig. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och anpassar vården individuellt.

Avdelningen är under uppbyggnad.

 

Utredningsavdelningen

Utredningsavdelningen riktar sig mot pojkar och flickor mellan 14 och 19 år som vårdas enligt SoL eller LVU. Vårt utredningsteam består av psykolog, psykiatriker, lärare och socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten. Vi kan därför genomföra både BBIC- och neuropsykiatriska utredningar samt psykologbedömningar på plats hos oss.

Avdelningen är under uppbyggnad.

 

Behandlingsavdelningen

Behandlingsavdelningen riktar sig mot  pojkar och flickor mellan 14 och 19 år med:

  • Riskfyllt alkohol och drogberoende
  • Kriminalitet
  • Ångest problematik
  • Utagerande beteende/aggressivitet
  • Neuropsykiatriska funktionshinder

Målet är att ge de unga tillräckligt med redskap för att kunna utvecklas till att bli välmående, välfungerande och självständiga individer. En trygg och förutsägbar tillvaro där den unge upplever sig delaktig och väl bemött är en förutsättning för detta. Genom ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt hjälper vi den unge att hitta nya strategier att hantera svåra situationer. Social färdighetsträning och allmän daglig livsföring ingår i det dagliga arbetet, liksom stöttning och motivation till att skapa goda relationer. Vi önskar ett nära samarbete med den unges föräldrar och nätverk under placeringstiden för att kunna åstadkomma bästa resultat och för att möjliggöra en eventuell hemflytt.

 

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med yoga instruktörer, massageterapeuter och även tillgång till hästverksamheter.

 

Platser

• Akut, 6 platser
• Utredning, 6 platser

• Behandling, 10 platser

Både pojkar och flickor.