Odensjön

Odensjön tillhör Söderåsens Nationalpark och är 150 meter i diameter och 19 meter djup.
Året runt så besöks Odensjön aktivt av turister både lokala och globala och på sommaren är ett ypperligt tillfälle att ta sig ett dopp.
Sjön är har genom åren gett upphov till olika sägner och sitt namn ska sjön ha fått på grund av dess runda form som liknas vid guden Odens ena öga.