OM OSS

Vindilen är ett privat vårdföretag som strävar efter att erbjuda så hög kvalitet som möjligt och arbetar i enlighet med socialstyrelsens intentioner avseende god kvalitet SOSFS 2011:9. Vi genomför löpande kvalitetsmärkningar och egenkontroller och har väl upparbetade rutiner för bland annat Lex Sarah, klagomål och synpunkter.

Ägare
Vindilen AB
Org.nummer 556786-1355

För mer information om vår bolagsform och styrelse se
allabolag.se

Verksamhetsbeskrivning Vindilen AB