Stödinsatser

Exempel på våra stödjande insatser:

  • MI Motiverande Samtal
  • ADL Träning
  • Stöd i Vardagen (exempelvis med städning, ekonomi, transporter osv)
  • Social träning
  • Stöd till sysselsättningen / praktik
  • Stöd vid myndighetskontakt
  • Stöd vid läkar- och tandvårdskontakter
  • Drogtester
  • ART
  • Repulse

Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra ungdomar så de kan leva ett självständigt liv med en välfungerande vardag. Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att alla individer har en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga i samhället.