vindilen hvb odengården

PERSONAL

 Personal
All personal har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning relaterat till vård och omsorg. I arbetsgruppen finns behandlingspedagoger, beteendevetare, socionom, gastronom, kostrådgivare och pedagoger.