Välkommen till FRIGÖRA

ETT STÖDBOENDE

Välkommen till FRIGÖRA

ETT STÖDBOENDE

BEHANDLING UTIFRÅN ETT UNGDOMS-
PERSPEKTIV

Odengården är ett privat HVB, som strävar efter att erbjuda så hög kvalitet som möjligt. Tillsammans med den unge och socialtjänsten utformar vi behandlingsinsatsen utifrån den unges behov och intressen. Vi har ett familjärt förhållningsätt där vi bemöter ungdomarna med respekt och värme.

På Odengården HVB arbetar vi med väl beprövade metoder på ett sätt som bäst stöder utvecklingen hos den enskilde individen. Vår verksamhet grundar sig i huvudsak på KBT-baserade metoder. I vårt behandlingsarbete är anknytning och relationer grundläggande behov och förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete.

Vår övertygelse är att om ungdomen och dess anhöriga involveras, så skapar detta en hög delaktighet, som bidrar till ökade möjligheter för en framgångsrik vård och behandling. I behandlingsarbetet ser vi det som betydelsefullt att alltid arbeta målmedvetet och fokusera på möjligheter och lösningar.

VÅR PERSONAL

… har en blandad och rik erfarenhet från många olika håll i samhället. Där ingår behandlingspedagoger, alkohol- och drogterapeut, KBT-behandlare och lärare samt tillgång till psykolog, läkare, sjuksköterska.

EN TRYGG OCH OMSORGSFULL STÖDINSATS

Odengården HVB arbetar med individanpassad behandling och skräddarsyr insatser i samråd med socialtjänsten. Vi har utbyte med andra aktörer inom området. Möjlighet till att delta i hästverksamhet. På boendet har vi husdjur.