FRIGÖRA

Ett stödboende

Ett individanpassat stödboende vackert beläget i Röstånga vid Söderåsens nationalpark i nordvästra Skåne. Vi hjälper dig att Frigöra din inre kraft till förändring och i målet mot att finna, få och behålla arbete.

 

Vi vänder oss till vuxna, 21 år och uppåt med med olika former av problematik. Våra stödinsatser är individuellt utformade och vårt mål är att skapa en helhetslösning utifrån individens styrkor och tillgångar.

Vi har välutbildad personal dygnet runt som verkar för nära och trygga relationer. Vi erbjuder ett individuellt strukturerat schema med enskilda samtal, stödgruppsverksamhet, föreläsningar och friskvård.

Kanske lever klienten i utanförskap eller kommer direkt från avslutad placering eller behandling. Där tar vi vid och tillsammans med klient och remittent fortsätter vi att arbeta mot ett självständigt liv.

På Frigöra vet vi hur viktigt det är att vara en del av samhället och att känna sig delaktig. Därför lägger vi stor vikt vid att hjälpa klienterna att hitta motivationen så att de kan finna deras väg till ett självständigt liv.

Av erfarenhet vet vi att det kan vara en stor, jobbig och utmanande känsla att göra en förändring i ens liv. Känslomässigt finns det ofta hinder och svårigheter som tidigare gjort att klienterna inte lyckats nå hela vägen fram. Vi har kompetensen att guida klienterna genom den känslomässiga förändringen parallellt som vi arbetar med målet att klienterna ska bli självförsörjande

På Frigöra arbetar vi i nära samarbete med ett antal praktikplatser, där målet är att matcha klienterna med en praktikplats som passar just dom. Praktik är viktigt för känslan av sammanhang hos klienterna och känslan av att vara delaktig i samhället.

Frigöra har också samarbete med en arbetsförmedling för att i förlängningen kunna hjälpa klienten att omvandla praktik till arbete med lönebidrag.

Vi delar upp insatsen utifrån tre faser: Förberedande-, Genomförande– och Självständighetsfasen.

VÅR MÅLGRUPP

Vuxna 21 år och uppåt. Både män och kvinnor med psykosocial problematik. Vi tar även emot par. Husdjur är välkomna.

VÅRA TRE FASER:

FÖRBEREDELSEFASEN

När man kommer till Frigöra så ges man möjlighet att landa, komma in i boendets strukturer och rutiner samt lära känna personalen. Vi påbörjar därefter arbetet med att kartlägga och utforska behovet av stödinsatser samt klientens mål och önskningar.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg, stabil och bärande relation så att förändringsarbetet kan börja. Här lägger vi grunden inför den kommande genomförandefasen.

GENOMFÖRANDEFASEN

Här påbörjas arbetet med de insatser som framkommit under kartläggningen. Utifrån behoven har en genomförandeplan upprättats. I denna fas ingår stödgrupper med föreläsningar om bland annat missbruk, fysiskt och psykiskt mående samt vägen till ett självständigt liv. Alla klienter erbjuds enskilda samtal. Personal jobbar motiverande utifrån MI under hela vistelsen.

SJÄLVSTÄNDIGHETSFASEN

Vi strävar efter att motivera och göra klienten redo för ett självständigt liv med en meningsfull fritid, praktik, studier eller arbete. Målet är att klienten ska bli självförsörjande och att de ska få och bibehålla ett arbete. Vi stöttar klienten hela vägen till uppsatt mål. Frigöra har ett stort nätverk av arbetsgivare och praktikplatser.

TRÄNINGSBOENDE

När man är redo att gå vidare mot ett mer självständigt boende kan vi erbjuda ett träningsboende. Här bor man i en fullt utrustad lägenhet med självhushåll. Man har samtal varje vecka med kontaktperson och vi utformar stödet utifrån individens behov och resurser.

Vi samarbetar med hyresvärdar där möjligheten finns att få ett andrahandskontrakt som eventuellt kan leda till ett förstahandskontrakt.

EN TRYGG OCH OMSORGSFULL STÖDINSATS