OM OSS

Vindilen AB är ett vårdföretag, som strävar efter att erbjuda så hög kvalitet som möjligt. Tillsammans med klienten och socialtjänsten utformar vi behandlingsinsatsen/stödinsatser utifrån klientens behov och intressen. Vi har ett familjärt förhållningssätt där vi bemöter alla med respekt och värme.

På våra verksamheter arbetar vi med väl beprövade metoder på ett sätt som bäst stöder utvecklingen hos den enskilde individen. Vår verksamhet grundar sig i huvudsak på KBT-baserade metoder. I vårt behandlingsarbete är anknytning och relationer grundläggande behov och förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete.

Vår övertygelse är att om klienten och dess nätverk involveras, så skapar detta en hög delaktighet, som bidrar till ökade möjligheter för en framgångsrik vård och behandling. I behandlingsarbetet ser vi det som betydelsefullt att alltid arbeta målmedvetet och fokusera på möjligheter och lösningar.

VÅR PERSONAL

… har en blandad och rik erfarenhet från många olika håll i samhället. Där ingår behandlingspedagoger, alkohol- och drogterapeut samt socionom.

EN TRYGG OCH OMSORGSFULL STÖDINSATS